SUBSCRIPCIÓ AMB PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA

  Tots els camps son obligatoris.

  Accepte la política de privadesa i les condicions de contractament

  Us enviarem un correu confirmant-vos la subscripció.
  També us enviarem una factura on veureu el núm. de compte per a fer l'ingrés.


  Per la vostra comoditat les subscripcions es renovaran automàticament cada any.
  Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment enviant-nos un correu o telefonant-nos.
  Preu de la subscripció: 25 euros anuals.
  Qualsevol dubte o incidència poseu-vos en contacte amb nosaltres, us ajudarem.
  edicionscamacuc@hotmail.com
  628226909

  PROTECCIÓ DE DADES

  En virtud del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades relatiu a la protecció de les persones físiques en quan al tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquests (RGPD), l’informem que les seues dades, recollides a través dels formularis del web, passaran a formar part d’un fitxer amb la titolaritat d’Edicions Camacuc S.L amb domicili fiscal en C/ Pintor Benedito, 6 BD, en 46200 Paiporta i amb CIF B46406799 amb la finalitat de complir els compromisos establerts que resulten de la subscripció a la revista Camacuc i la compra de productes d’Edicions Camacuc S.L.

  Les dades recollides únicament seran cedides a aquelles entitas que siguen necessàries pel compliment de l’acord entre les dues parts i seran conservades per Edicions Camacuc S.L.

  Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades en els termes establerts en la normativa, adreçant un escrit a Edicions Camacuc S.L amb l’adreça de dalt, a edicionscamacuc@hotmail.com o telefonant al 628 22 69 09. així mateix podeu presentar una reclamació a l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos que té les competències de tutela d’aquests drets.

  L’Editorial Camacuc S.L. es compromet a utilitzar les vostres dades de manera lícita, transparent i adequada així com d’acord a l’article 32 del RGPD, relatiu al secret professional, guardarà la confidencialitat de les vostres dades encara quan s’haja acabat la relació comuna. El client es compromet a mantindre actualitzades les dades.

  Pots consultar més informació en la pàgina de política de privacitat.