Queda’t cocolluç

5,00 Iva inclòs

Mercé Viana i J. Vicent Galán
Felip Baldó

Un animalet fantàstic, que va amb la seua motxilla replegant històries arreu del món, conta a una colla d’amics i d’amigues quatre històries. Històries en què, la desmitificació de la por i la defensa de la creativitat i dels valors ecològics són presentats amb un llenguatge que barreja els registres més col·loquials amb aquells més lí­rics.